Navigace: Domů Projekty a soutěže Zelená stuha ČR

Známe vítěze Zelené stuhy ČR 2018!

Tisk

V úterý 2. října 2018 byly pod záštitou Stále komise Senátu pro rozvoj venkova v Hlavním sále Valdštejnského paláce, sídle Senátu, slavnostně vyhlášeny výsledky celostátní soutěže Zelená stuha České republiky 2018. Garantem tohoto ocenění a spoluvyhlašovatelem soutěže Vesnice roku je Ministerstvo životního prostředí, organizaci celostátní soutěže s podporou Ministerstva životního prostředí zajišťuje Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

Celostátním vítězem a držitelem Zelené stuhy České republiky 2018 se stala obec Ostopovice v Jihomoravském kraji (okres Brno – venkov). Na druhém místě se umístila obec Číměř v Kraji Vysočina (okres Třebíč) a na třetím místě obec Blatno v Ústeckém kraji (okres Chomutov).

Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže si převzalo ocenění celkem 10 obcí. Náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský předal starostovi vítězné obce poukaz Ministerstva životního prostředí k možnosti čerpat dotaci z Národního programu životní prostředí až do výše 1 000 000 Kč, a to jak na konkrétní environmentální projekt, tak na reprezentaci České republiky v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla 2019. Pomyslnou štafetu účasti v této soutěži předal starostovi Ostopovic starosta obce Poříčí u Litomyšle František Bartoš. Obec Poříčí u Litomyšle získala celostátní Zelenou stuhu ČR v roce 2017 a letos dosáhla ve zmíněné evropské soutěži mimořádného úspěchu – v irském Tullamore byla 21. září 2018 oceněna zlatou medailí.

Ostatní obce oceněné Zelenou stuhou v krajských kolech soutěže Vesnice roku 2018 pak mohou v souvislosti s oceněním čerpat z NPŽP dotaci až do výše 500 000 Kč.

Zelená stuha ČR 2018 – výsledky celostátního hodnocení

1. místo obec Ostopovice Jihomoravský kraj
2. místo obec Číměř Kraj Vysočina
3. místo obec Blatno Ústecký kraj
čestné uznání městys Borotín Jihočeský kraj
čestné uznání obec Hodslavice Moravskoslezský kraj
čestné uznání obec Malé Svatoňovice Královéhradecký kraj
čestné uznání obec Písečná Pardubický kraj
čestné uznání obec Sadov Karlovarský kraj
čestné uznání obec Tlučná Plzeňský kraji
čestné uznání obec Velehrad Zlínský kraj

V Olomouckém, Libereckém ani Středočeském kraji nebyla letos Zelená stuha udělena.

3.10.2018 

Celostátní kolo soutěže 2018

Tisk

V letošním roce čeká na návštěvu hodnotitelské komise Zelené stuhy ČR 2018 celkem 10 krajů. Hodnocení bude probíhat ve dnech od 3. do 6. září 2018. Výsledky budou zveřejněny na slavnostním vyhlášení v Senátu dne 2. října 2018.

Hodnotitelská komise

Ing. Jaroslav Brzák
Tomáš Drobný
Ing. Jaroslav Vintera
Ing. Radmila Fingerová
Ing. Eva Voženílková
Aleš Kurz
 

Celostátní komise a celostátní kolo soutěže 2017

Tisk

Celostátní kolo soutěže bude vyhodnoceno z vítězů – zelených stuh jednotlivých krajů. Všech 12 soutěžících obcí bude navštíveno hodnotitelskou komisí na konci měsíce srpna. Výsledky budou zveřejněny na slavnostním vyhlášení v Senátu dne 25. září 2017.

Termín hodnocení

Hodnocení celostátní komise 2017: 28.8. – 31.8.2017

Hodnotitelská komise

Ing. Jaroslav Brzák                   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tomáš Drobný                         Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Jaroslav Vintera                jaro.zima@seznam.cz
Ing. Radmila Fingerová           Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Eva Voženílková               Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Aleš Kurz                                 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Kontakty k soutěži Zelená stuha

Tisk

Garant soutěže, kancelář SZKT, hodnotitelská komise krajského i celostátního kola:

Celý článek...
 

Kritéria soutěže - co se hodnotí?

Tisk

Kritéria, podle kterých jsou obce v oblasti zeleně a životního prostředí hodnoceny, jsou seskupeny do následujících 5 skupin:

Celý článek...
 

Historie soutěže - přehled minulých ročníků soutěže

Tisk

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995.

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu jako spoluvyhlašovatel spolupracuje od roku 1996, kdy se podílí jako odborný garant vyhodnocení udílení krajských zelených stuh. Do roku 1999 je soutěž vyhodnocována v rámci 7 krajů ČR, se změnou od roku 2000 je soutěž vyhodnocována v rámci 13ti krajů v celé ČR.  Na krajská kola soutěže Vesnice roku navazuje celostátní soutěž Zelená stuha České republiky, kdy samostatná odborná komise vyhodnocuje z vítězů krajských zelených stuh vítěze Zelené stuhy České republiky. Tato celostátní soutěž je organizována od roku 2001, v roce 2015 tedy bude organizován již 15. ročník soutěže.

Celý článek...
 

Aktuální ročník soutěže Zelená stuha ČR 2017

Tisk

Tak jako každoročně, obce, které se chtějí ucházet o titul zelená stuha či soutěžit v celostátní soutěži zelená stuha ČR, se musejí přihlástit do soutěže vesnice roku. Přihlášky do letošního ročníku mohou obce podávat do 28. dubna 2017.

Celý článek...
 

Zelená stuha v soutěži Vesnice roku - úvod

Tisk

Zelená stuha je jako ocenění udělena obcím, které jsou mimořádným příkladem v oblasti životního prostředí, zelně veřejných prostranství i tvorba a péče o přírodní prvky v krajině. Je oceněním za úsilí obce a jejich občanů o zlepšení životního prostředí ve venkovském prostoru České republiky.

Celý článek...
 
Watch the video . I Recommend . article