Navigace: Domů Projekty a soutěže Zelená stuha ČR

Celostátní komise a celostátní kolo soutěže 2017

Tisk

Celostátní kolo soutěže bude vyhodnoceno z vítězů – zelených stuh jednotlivých krajů. Všech 12 soutěžících obcí bude navštíveno hodnotitelskou komisí na konci měsíce srpna. Výsledky budou zveřejněny na slavnostním vyhlášení v Senátu dne 25. září 2017.

Termín hodnocení

Hodnocení celostátní komise 2017: 28.8. – 31.8.2017

Hodnotitelská komise

Ing. Jaroslav Brzák                   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tomáš Drobný                         Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Jaroslav Vintera                jaro.zima@seznam.cz
Ing. Radmila Fingerová           Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Eva Voženílková               Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Aleš Kurz                                 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Kontakty k soutěži Zelená stuha

Tisk

Garant soutěže, kancelář SZKT, hodnotitelská komise krajského i celostátního kola:

Celý článek...
 

Kritéria soutěže - co se hodnotí?

Tisk

Kritéria, podle kterých jsou obce v oblasti zeleně a životního prostředí hodnoceny, jsou seskupeny do následujících 5 skupin:

Celý článek...
 

Historie soutěže - přehled minulých ročníků soutěže

Tisk

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995.

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu jako spoluvyhlašovatel spolupracuje od roku 1996, kdy se podílí jako odborný garant vyhodnocení udílení krajských zelených stuh. Do roku 1999 je soutěž vyhodnocována v rámci 7 krajů ČR, se změnou od roku 2000 je soutěž vyhodnocována v rámci 13ti krajů v celé ČR.  Na krajská kola soutěže Vesnice roku navazuje celostátní soutěž Zelená stuha České republiky, kdy samostatná odborná komise vyhodnocuje z vítězů krajských zelených stuh vítěze Zelené stuhy České republiky. Tato celostátní soutěž je organizována od roku 2001, v roce 2015 tedy bude organizován již 15. ročník soutěže.

Celý článek...
 

Aktuální ročník soutěže Zelená stuha ČR 2017

Tisk

Tak jako každoročně, obce, které se chtějí ucházet o titul zelená stuha či soutěžit v celostátní soutěži zelená stuha ČR, se musejí přihlástit do soutěže vesnice roku. Přihlášky do letošního ročníku mohou obce podávat do 28. dubna 2017.

Celý článek...
 

Zelená stuha v soutěži Vesnice roku - úvod

Tisk

Zelená stuha je jako ocenění udělena obcím, které jsou mimořádným příkladem v oblasti životního prostředí, zelně veřejných prostranství i tvorba a péče o přírodní prvky v krajině. Je oceněním za úsilí obce a jejich občanů o zlepšení životního prostředí ve venkovském prostoru České republiky.

Celý článek...