Navigace: Domů Činnost Zelená stuha ČR

Kontakty k soutěži Zelená stuha

Tisk

Garant soutěže, kancelář SZKT, hodnotitelská komise krajského i celostátního kola:

Celý článek...
 

Kritéria soutěže - co se hodnotí?

Tisk

Kritéria, podle kterých jsou obce v oblasti zeleně a životního prostředí hodnoceny, jsou seskupeny do následujících 5 skupin:

Celý článek...
 

Historie soutěže - přehled minulých ročníků soutěže

Tisk

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995.

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu jako spoluvyhlašovatel spolupracuje od roku 1996, kdy se podílí jako odborný garant vyhodnocení udílení krajských zelených stuh. Do roku 1999 je soutěž vyhodnocována v rámci 7 krajů ČR, se změnou od roku 2000 je soutěž vyhodnocována v rámci 13ti krajů v celé ČR.  Na krajská kola soutěže Vesnice roku navazuje celostátní soutěž Zelená stuha České republiky, kdy samostatná odborná komise vyhodnocuje z vítězů krajských zelených stuh vítěze Zelené stuhy České republiky. Tato celostátní soutěž je organizována od roku 2001, v roce 2015 tedy bude organizován již 15. ročník soutěže.

Celý článek...
 

Aktuální ročník soutěže Zelená stuha ČR 2015

Tisk

Tak jako každoročně, obce, které se chtějí ucházet o titul zelená stuha či soutěžit v celostátní soutěži zelená stuha ČR, se musejí přihlástit do soutěže vesnice roku. Letošní ročník byly vyhlášen dne 10.3.2015 na dni malých obcí v Praze. Přihlášky lze podávat do 30. dubna 2015.

Celý článek...
 

Zelená stuha v soutěži Vesnice roku - úvod

Tisk

Zelená stuha je jako ocenění udělena obcím, které jsou mimořádným příkladem v oblasti životního prostředí, zelně veřejných prostranství i tvorba a péče o přírodní prvky v krajině. Je oceněním za úsilí obce a jejich občanů o zlepšení životního prostředí ve venkovském prostoru České republiky.

Celý článek...